Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

jestemdebilem
9363 2fdf 500
Reposted fromarrependimento arrependimento viafar-away far-away
jestemdebilem
8941 e984
jestemdebilem
9262 2825
Reposted fromMonique0102 Monique0102 viajooo jooo

February 01 2015

2807 952c 500
Reposted fromwestwood westwood viasamovolka samovolka
jestemdebilem
1524 3ee8 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viasamovolka samovolka
jestemdebilem
2883 7b9c 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
jestemdebilem
7044 61ed
Reposted fromKaviah Kaviah viasamovolka samovolka

January 27 2015

jestemdebilem
4921 8b2d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaxannabelle xannabelle
jestemdebilem
Reposted fromweightless weightless viaSzczurek Szczurek

January 25 2015

jestemdebilem
Nie nie jesteś : *
jestemdebilem
Sarkazm to najniższa forma dowcipu,
za to najwyższa forma inteligencji.
— who knows who
Reposted fromshitty-love shitty-love viacelebration celebration

January 23 2015

jestemdebilem
5458 6728
Reposted fromunr-eal unr-eal viacelebration celebration
jestemdebilem
1512 b93a
Reposted fromintrigante intrigante viafar-away far-away
jestemdebilem
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viacelebration celebration
jestemdebilem
Nie ma już nic
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
— R. Wojaczek

January 12 2015

jestemdebilem
  Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego".
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromIriss Iriss viajooo jooo
1678 7858 500
Reposted fromblutelf blutelf viaGoonzoo Goonzoo
jestemdebilem
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaGoonzoo Goonzoo
1802 0069
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaGoonzoo Goonzoo
jestemdebilem
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viaGoonzoo Goonzoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl